3.04.2011

Deleuze şi Guattari în România .. Piese"A deveni nu înseamnă niciodată a imita, a face ca sau a te conforma unui model, fie el de justiţie sau de adevăr. Nu există un termen de la care pleci şi un altul la care ajungi sau la care trebuie să ajungi. [...] Întrebarea «Ce devii?» e cât se poate de stupidă.


 Căci, pe măsură ce cineva devine, ceea ce el devine se schimbă la fel de mult ca şi el însuşi. Devenirile nu sunt fenomene de imitaţie sau de asimilare, ci de dublă capturare, de evoluţie nonparalelă, de nunţi între două regnuri", va explica, în plină procesiune a gândirii, de creaţie şi de "asamblare" de concepte, pe "linia de fugă" Anti-Oedip-Kafka-Rizom-O mie de platouri, Gilles Deleuze (în Gilles Deleuze, Claire Parnet, Dialogues, Paris, Flammarion, 1977, p. 8).


"A deveni este însuşi conţinutul dorinţei [...], a dori înseamnă a trece prin nişte deveniri." (Zourabichvili, op. cit., p. 29)


"Devenirea-X" (animal, femeie, copil etc.) este un concept enunţat şi utilizat încă din Anti-Oedip, dar care abia aici este elaborat, explicat.

Aşa cum ţin să atragă atenţia Stéfan Leclercq şi Arnaud Villani (art. cit., op. cit.), acest concept trebuie citit, înţeles, efectuat, la fel ca şi fiinţa la Heidegger, în sens verbal (procesualitate în desfăşurare, activă), nu substantival (termen îngheţat, stadiu de împietrire, reteritorializare de care tocmai devenirea "fuge"). 


Traducerea lui explicită, extinsă, ar trebui, prin urmare, să fie: "a deveni-X""faptul-de-a-deveni-X". Ar putea apărea, de asemenea, tentaţia de a "reteritorializa" metafizic (dialectic) acest concept printr-o traducere teleologică de genul "devenire întru X". O astfel de traducere-lectură-interpretare ar constitui însă contrasensul total. Dorinţa nu are scop.
Mai mult pentru a veni.
de la 

Miza Deleuze-Guattari


Bogdan Ghiu, pe marginea unei cărţi de Gilles Deleuze, Félix Guattari

Kafka. Pentru o literatură minoră
Traducere şi postfaţă de Bogdan Ghiu
Editura ART, 2007
_____________________________________________________